Strona Główna

kongres_logotyp raport-logotyp1

II Kongres Osób
z Niepełnosprawnościami
już za nami!

Odbył się 20 września 2016 r.
na Uniwersytecie SWPS,
ul. Chodakowska 19/31 Warszawa
(opis dojazdu)

Zobacz zdjęcia i nagranie video z Kongresu

Zobacz relacje z Kongresu

Zobacz materiały pokongresowe

Udział w Kongresie był bezpłatny!

W tym roku Kongres poprzedzony był Konwentami regionalnymi, które odbyły się w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Białystok, Lublin, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Opole.

W przygotowania do Kongresu włączyło się ponad 60 organizacji pozarządowych i instytucji z całej Polski! Serdecznie dziękujmy!

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz wszystkie zainteresowane osoby do włączenia się w działania organizacyjne na rzecz III Kongresu, który planujemy zorganizować w 2017 roku. Swoje pomysły oraz sugestie można przesyłać na adres mailowy: kongres@konwencja.org

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam BodnarLogo RPO
Inicjatywa organizowana siłami własnymi kilkudziesięciu organizacji i instytucji, a także w ramach projektu „Rozbudowa ruchu self-adwokatów w Polsce. Doświadczenia polskich i amerykańskich organizacji osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Departamentu Stanu USA w ramach grantu Federal Assistance Award.

Społeczny Raport Alternatywny
z realizacji Konwencji
o prawach osób
z niepełnosprawnościami
w Polsce

Według różnych źródeł, w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami narażonych na dyskryminację. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wskazuje, w jaki sposób mają być realizowane w odniesieniu do nich Prawa Człowieka. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 r. Zobligowany jej 33 artykułem Rząd przygotował raport z wdrażania. Swoje sprawozdanie przygotował także Rzecznik Praw Obywatelskich.W ramach tego projektu organizacje pozarządowe miały szansę przygotować swój raport, stanowiący opis sytuacji widzianej z perspektywy samych osób z niepełnosprawnościami, organizacji działających na ich rzecz, a także niezależnych ekspertów.

Projekt realizowany przez Fundację KSK w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zobacz:

Postulaty wynikające ze Społecznego Raportu Alternatywnego
Cała treść raportu

 

facebook_logoSzukaj nas na facebook.com

 logo self advocatelogo konsulatu USA ksk_poziome_Godlewski_2     Fundacja Batorego   Polska fundacja dzieci i młodzieży   eea-logo